32. Men’s Island

Wyspa mężczyzn - Betuwe

19-10-1944

Lentseveld, Lent, Holandia
Słowa kluczowe dla tego miejsca historycznego
Zniszczenia Walka Wyzwolenie Okupacja Zwycięzcy i pokonani
Liberation Route Europe

Wyspa mężczyzn - Betuwe

Betuwe, dolina zalewowa między rzeką Waal i Renem, stała się granicą dzielącą terytorium alianckie od niemieckiego po wrześniu 1944 r. Ta na poły zalana „ziemia niczyja” zyskała sobie miano „Wyspy mężczyzn”, ponieważ niemal wszystkie kobiety i dzieci ewakuowano, a sam ląd był otoczony wodą.

Po załamaniu się operacji Market Garden we wrześniu 1944 r. dolina zalewowa między rzeką Waal a Renem stała się terenem wyznaczającym linię frontu. Region ten, zwany Betuwe, ucierpiał niewiele podczas niemieckiej inwazji na Holandię. Podczas następującej po niej okupacji niemieckiej ludność miejscowa doznawała pewnych trudności, ale ich kłopoty zbladły wobec tego, co przyszło im znieść począwszy od września 1944 r.

Przechwyciwszy mosty nad rzeką Waal, alianci byli gotowi kontynuować natarcie w kierunku Arnhem. Jednakże, niemieckie siły stawiły zacięty opór i wkrótce stało się jasne, że cele operacji Market Garden nie zostaną osiągnięte. Betuwe stało się nową linią demarkacyjną frontu zachodniego. Walki trwały nadal przy ciężkim ostrzale z obu stron. Ludność cywilna znalazła się w samym centrum tej zawieruchy, toteż wkrótce podjęto decyzję o ewakuacji terenu.

Do grudnia 1944 r. na miejscu zostało zaledwie 4.000 mężczyzn, którzy nie chcąc opuścić bydła i dobytku pozostali. Teren między Waal a Renem zyskał przydomek „Wyspy mężczyzn”, ponieważ niemal wszystkie kobiety i dzieci zostały ewakuowane, a sam teren był otoczony wodą.

Betuwe zostało wyzwolone w kwietniu 1945 r., zaledwie na kilka tygodni przed kapitulacją niemiecką. Do tego czasu mieszkańcy nieszczęsnych terenów mieli możliwość zobaczyć wszystkie oblicza wojny. Ich domy zostały uszkodzone lub legły w gruzach, ich ziemię zalano, często potracili przyjaciół i członków rodziny. Dla nich wyzwolenie było gorzkim doświadczeniem.

Galeria multimedialna

Lentseveld, Lent, Holandia

Powiązane miejsca warte uwagi, miejsca wydarzeń i biografie