Museum of Stutthof

Muzeum Stutthof w Sztutowie

ul. Muzealna 6, Sztutowo, Polska
Liberation Route Europe

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum Stutthof zajmuje teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Muzeum zachowuje, bada i udostępnia zapisy archiwalne i autentyczne obiekty. Wystawy i prezentacje video umożliwiają odwiedzającym uzyskanie zapadającego w pamięć wglądu w życie 110.000 osób, które więziono tu podczas drugiej wojny światowej.

Muzeum Stutthof w Sztutowie powstało w 1962 r. Jego głównym celem jest gromadzenie, zachowywanie, badanie i udostępnianie autentycznych dokumentów dotyczących obozu. Wiele zapisów historycznych na temat obozu Stutthof zaginęło w toku niszczenia obiektu, trwającego od stycznia 1945 r. Liczne dokumenty spalono, inne zapakowano i transportowano wraz z ewakuowanymi więźniami. Po drodze jednak, SS porzuciło dokumenty w przydrożnym rowie w okolicy Lauenburg (dziś Lębork). Kiedy przez teren ten przechodziła Armia Sowiecka, dokumenty odzyskano i przesłano do Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Obecnie w archiwach muzeum znajduje się 69.000 jednostek archiwalnych (125 metrów bieżących).

Muzeum zajmuje część obozowych budynków. Na przykład, w budynku niemieckiej komendantury mieści się teraz kino. Są tu też obiekty stałe, nagrania video i eksponaty: przedmioty codziennego życia obozowego, przedmioty tworzone nielegalnie, nielegalne dzieła sztuki autorstwa więźniów (rysunki, obrazki, portrety, dekorowane szkatułki, pierścienie, sygnety, krzyże), a także powojenne dzieła sztuki, dedykowane pamięci ofiar Stutthofu. Działając w ten sposób, muzeum stawia sobie za cel ochronę i badanie tego, co pozostało po obozie, a także uświadamianie odwiedzającym brutalnych i nieludzkich skutków wojny.

Informacje turystyczne

Ostatnie wejście na teren muzeum dozwolone jest na 30 minut przed zamknięciem.
Dokumentalne filmy z okupacji nazistowskiej dopełniają informacje przekazywane poprzez wystawy stałe.

Wyświetlane są następujące filmy (zestawy trwające 20-30 min.):
"Ambulans" - 16 min
"Konzentrationslager Stutthof bei Danzig" - 30 min.
"Albert Forster" - 25 min.
"Stutthof kilka dni później " - 19 min.
Kino mieści się w byłej komendanturze. Latem projekcje odbywają się co pół godziny od 8:00 do 17:00. Po sezonie na zgłoszenie grup zwiedzających (minimum 15 osób). Opłata za wstęp: 3 zł/ osobę.

Obowiązuje dokonywana z wyprzedzeniem rezerwacja przewodnika. Poniżej link do specjalnego formularza zamówienia. Na formularzu należy podać: nazwisko, adres i numer telefonu, liczbę zwiedzających, godzinę przybycia oraz informację o wybranym języku. Składane telefonicznie zamówienia ze szkół, uniwersytetów, biur turystycznych, instytucji, itp. wymagają potwierdzenia faksem na numer +48 55 247 83 58. Brak potwierdzenia oznacza brak zapewnienia przewodnika. Pojedyncze grupy mogą przesłać formularz pocztą elektroniczną na adres boz@stutthof.org.. Cena za zwiedzanie z przewodnikiem wynosi 140 zł/ grupę; dostępne języki: angielski, niemiecki lub rosyjski.
W przypadku niezaanonsowanego spóźnienia powyżej 30 min. Muzeum Stutthof nie ma obowiązku zapewnić przewodnika dla grupy. Jeżeli zaanonsowana grupa nie przyjedzie, nabywca może być obciążony opłatą na pokrycie kosztu zarezerwowania przewodnika.
Opłata dotyczy tylko zwiedzania grupowego z przewodnikiem. Przewodników oprowadzających w języku angielskim lub niemieckim można uzyskać jedynie składając zamówienie z wyprzedzeniem. Zwiedzanie terenu obozu i wystaw muzealnych zajmuje około 2 godzin.

Nie zaleca się zwiedzania muzeum przez dzieci poniżej 13 roku życia.

Aby dowiedzieć się więcej, a także uzyskać informację dotyczącą godzin otwarcia, proszę odwiedzić stronę: http://stutthof.org/

Galeria multimedialna

ul. Muzealna 6, Sztutowo, Polska +48 55 247 83 53 http://stutthof.org

Powiązane miejsca warte uwagi, miejsca wydarzeń i biografie