The Ashes of Major Sucharski - POI013

Prochy majora Sucharskiego

01-09-1971

Gdańsk, Polska
Słowa kluczowe dla tego miejsca historycznego
Podział Europy Wyzwolenie Zwycięzcy i pokonani
Liberation Route Europe

Prochy majora Sucharskiego

W 1939 r. major Sucharski dowodził niewielkim garnizonem, który bohatersko bronił półwyspu Westerplatte w pierwszym tygodniu niemieckiej inwazji na Polskę. W 1971 r. jego prochy przywieziono i złożono na cmentarzu Westerplatte. Udział ogromnych tłumów i emocjonalna reakcja społeczeństwa była świadectwem wagi wspomnień II wojny światowej dla tysięcy Polaków.

Po II wojnie światowej zrujnowany do cna Gdańsk wraz z całym Pomorzem został wcielony do Polski. Jednocześnie jednak, wyzwolenie spod okupacji niemieckiej oznaczało początek podporządkowania Związkowi Radzieckiemu.

W 1946 r. na półwyspie Westerplatte urządzono niewielki cmentarzyk dla bohaterskich obrońców Składnicy Tranzytowej w Gdańsku, choć w czasach stalinizmu był on dla komunistów solą w oku jako symbol walki „burżuazyjnej” Polski. Obrona Westerplatte zyskała sobie jednak wyjątkowe miejsce w zbiorowej pamięci Polaków, niezależnie od tego, czy się to podobało rządowi komunistycznemu. O jej znaczeniu świadczyła wielkość tłumu, który zgromadził się w dniu 1 września 1971 r., by oddać hołd składanym w miejscu pochówku prochom majora Sucharskiego. Urna z prochami Sucharskiego została przewieziona do Gdańska z Włoch, gdzie zmarł w 1946 r.

Ironicznym przy tym jest fakt, że decyzję o przeniesieniu prochów majora Sucharskiego podjęły władze komunistyczne w obawie przed narastającym napięciem między robotnikami a rządem, które już przyniosły starcia uliczne. Komuniści chcieli uśpić polską opinię publiczną proponując jedność bazującą na pamięci narodowej. Uzyskany efekt był jednak dokładnie odwrotny: spontanicznie wyrażony masowy hołd dla Sucharskiego uświadomił Polakom, że mogą wywrzeć wpływ na politykę. Ostatecznie, przeprowadzili uwieńczoną powodzeniem rewoltę wobec komunizmu.

Galeria multimedialna

Gdańsk, Polska

Powiązane miejsca warte uwagi, miejsca wydarzeń i biografie