Wystawa objazdowa

Wystawa objazdowa

Liberation Route Europe

Wystawa objazdowa

Wyzwolenie Europy i II wojna światowa

“Routes of Liberation: European Legacies of the Second World War” [Drogi do wyzwolenia: europejskie dziedzictwo II wojny światowej] to unikalna wystawa objazdowa, opowiadająca o najkrwawszym konflikcie zbrojnym w historii ludzkości. Zaprojektowana z wykorzystaniem silnie przemawiających, współczesnych środków, wystawa pokazuje wiele punktów widzenia na nowożytną historię Europy. Autorzy podejmują temat przyczyn utraty wolności w ubiegłym stuleciu, różnych dróg, którymi kroczyli obywatele Europy aby ją odzyskać oraz zadają pytanie o to, co należy zrobić, żeby zachować wolność w przyszłości. Wystawa “Routes of Liberation” powstała z inicjatywy Fundacji Liberation Route Europe we współpracy z zespołem wiodących europejskich muzeów zajmujących się tematyką II wojny światowej i innymi organizacjami partnerskimi. Liberation Route Europe wykracza poza granice narodowe starając zrozumieć różne punkty widzenia na historię. Naszym celem jest pogłębienie powszechnej świadomości swobód, którymi cieszymy się dziś w Unii Europejskiej, a które trzeba było wywalczyć tak dużym kosztem. Dążąc do osiągnięcia tego celu, zachęcamy do refleksji nad konsekwencjami II wojny światowej.

"Wystawa ma ogromny potencjał, toteż patronowanie jej jest zaszczytem. Wystawa ta z jednej strony kroczy ścieżkami wyzwolenia podkreślając wspólne elementy drogi do wolności, zaś z drugiej podkreśla charakterystyczne różnice w doświadczeniach wyniesionych z ofensywy wyzwoleńczej przez poszczególne narody. Będąc jedną z najsilniej przemawiających opowieści XX wieku, wystawa kształci i naświetla historię, która rozbrzmiewa do dziś."

Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i patron „Liberation Route Europe”.