Liberation Route Europe

Liberation Route Europe
&

, partner Liberation Route Europe

www.airbornebeer.com

Cel powstania projektu “Airborne” składa się z dwóch części. Z jednej strony, z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tego piwa korzystać będą organizacje, które zaangażowane są w organizowanie obchodów upamiętniających Market Garden.

Ponadto rozprzestrzenia się informacje dotyczące zdarzeń, jakie miały miejsce we wrześniu 1944 roku. Informacje na temat bitwy o Arnhem można znaleźć zarówno na tej stronie internetowej, jak też na etykietce znajdującej się na butelce.
Kwota, jaką została zebrana od roku 1999 dla Muzeum Airborne wraz z Fundacją „Lest we forget” oraz „Liberation Route Europe”.
W innym miejscu na tej stronie internetowej znajduje się pełne sprawozdanie dotyczące różnorodnych prezentacji, osiągniętych kamieni milowych oraz informacji dotyczących celów, na jakie przez wyżej wymienione organizacje zostały wydane fundusze zebrane z datków sponsorów.

Miejsce
Municipality of Nijmegen

Municipality of Nijmegen

Czytaj więcej