Fundacja Liberation Route Europe

Fundacja Liberation Route Europe

Liberation Route Europe

Fundacja Liberation Route Europe

Fundacja Liberation Route Europe współpracuje z organizacjami rządowymi, uczelniami, muzeami, stowarzyszeniami weteranów, organizatorami wydarzeń rocznicowych, biurami podróży, przewodnikami i innymi organizacjami turystycznymi w Europie Zachodniej i w Polsce, aby powiązać ze sobą spojrzenia poszczególnych narodów na wyzwolenie Europy, uczyć się i dzielić doświadczeniami, pogłębiać wzajemne zrozumienie i w ten sposób tworzyć wspólną świadomość wagi wolności. Fundacja upamiętnia zdarzenia II wojny światowej, a jednocześnie nawołuje mieszkańców Europy, by pielęgnując pamięć o wojnie dzisiaj zachowali ją dla przyszłych pokoleń.

Misją Fundacji jest monitorowanie i rozwijanie koncepcji Liberation Route Europe, organizowanie działań promocyjnych, przekazywanie wiedzy i informacji regionom zainteresowanym ideą, a także praca nad dalszym jej rozbudowywaniem. Ponadto, Fundacja chce zaistnieć jako portal umożliwiający szerokiej grupie odbiorców dostęp do muzeów, imprez i wydarzeń w regionach Europy leżących na szlaku „Drogi wyzwolenia”.

Fundacja stawia sobie za cel promowanie Liberation Route Europe, udostępnianie jej i dbanie o jej edukacyjny charakter. Chce przyciągnąć jak najwięcej osób prowadząc je trasą, którą pokonali alianci przemierzając Europę Zachodnią pomiędzy 6 czerwca 1944 r. a 8 maja 1945 r., aby każdy mógł zagłębić się w historię kryjącą się pod tym hasłem i odkryć ją dla siebie. Liberation Route dociera również do Polski, jednego z krajów, który po II wojnie światowej znalazł się w sowieckiej strefie wpływów. Wydarzenia związane z II wojną światową i drogą Polski do wolności pokazują doświadczenia Polaków i innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmienne i mało znane zachodnim Europejczykom.

Fundacja Liberation Route Europe realizuje swą misję posługując się nowoczesnymi środkami komunikacji takimi jak strony internetowe czy aplikacje, do których można sięgnąć podczas zwiedzania. Za ich pośrednictwem można dotrzeć do opowieści o ludziach, na których losy bezpośredni wpływ miały ostatnie stadia II wojny światowej. Celem jest przywrócenie pamięci o ważnym rozdziale w historii Europy opowiadającym o utracie i odzyskaniu wolności, a także jej zachowanie wśród nas - żyjących dziś i tych, którzy przyjdą po nas.

Fundacja Liberation Route Europe pragnie też promować przekonanie, że wolność Europy nie powinna być pojmowana jako coś oczywistego. Czyniąc to Fundacja ma nadzieję zbudować most ku przyszłości, którego fundamentem będzie pytanie, jakie każdy z nas powinien sobie zadać: jak zachować naszą wolność?

Liberation Route w Holandii
Fundacja Liberation Route Europe jest organizacją holenderską i dlatego Holandia odgrywa kluczową rolę jako miejsce, w którym stworzono i zaczęto rozbudowę trasy Liberation Route Europe. Oprócz zadań mających na celu rozwój trasy, Fundacja odpowiada też za koordynowanie i organizowanie szeregu działań związanych z tematem wyzwolenia i wolności. Należy tu wymienić choćby obchody 70. rocznicy Operacji Market Garden, czy koordynowanie promocji Liberation Route Europe w całej Europie. Naszym celem jest stworzenie organizacji międzynarodowej, skupiającej przedstawicieli wszystkich uczestniczących krajów i organizacji.

Trasa wyzwolenia w Europie
Z myślą o włączeniu w projekt Liberation Route Europe innych krajów europejskich Fundacja przyjęła na siebie rolę organizacji patronackiej nadzorującej i ściśle współpracującej z licznymi organizacjami międzynarodowymi.