Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Liberation Route Europe

Wsparcie finansowe

“Liberation Route Europe” otrzymała wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej oraz vfonds, Holenderskiej Fundacji na rzecz Pokoju, Wolności i Pomocy dla Weteranów.

Unii Europejskiej
"Liberation Route Europe to znakomity przykład przywrócenia życiu wspólnej historii Europy w przeżyciach wyniesionych z podróży tysięcy zwiedzających: to sposób na ponowne pojednanie mieszkańców kontynentu w 70 lat po Dniu D. Współpraca ponadnarodowa, zjednoczone wspólnym celem partnerstwo publiczno-prywatne, przejmujące opowieści, to główne składniki pan-europejskiego produktu turystycznego, który jak się spodziewamy okaże się sukcesem." Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

vfonds (Holenderska Fundacja na rzecz Pokoju, Wolności i Pomocy dla Weteranów)
vfonds (Holenderska Fundacja na rzecz Pokoju, Wolności i Pomocy dla Weteranów) stawia sobie za cel kształtowanie świadomości, a także szacunku dla służb mundurowych i weteranów, ofiar wojny z czasów służby w Holandii i innych częściach świata. Ponadto, vfonds chce zachować żywą pamięć o wojnie poprzez czczenie pamięci ofiar, a nade wszystko świętowanie wyzwolenia, wolności i pokoju. W imię pokoju vfonds wspiera szereg projektów inspirujących i pobudzających działania na rzecz demokracji, praw człowieka i sprawiedliwości międzynarodowej, w tym rozwój „Liberation Route Europe”.