Zastrzeżenia

Zastrzeżenia

Liberation Route Europe

Zastrzeżenia

Fundacja Liberation Route Europe i jej partnerzy odpowiadają za wszystkie informacje zamieszczane na portalu internetowym Liberation Route. Opracowując je dokładamy ogromnych starań, by na ile możliwe były one aktualne, dostępne, dokładne i kompletne. Niemniej, mimo starań i poświęconej uwagi zawsze istnieje możliwość wkradnięcia się błędu, ujęcia informacji zdezaktualizowanych lub niekompletnych. Fundacja Liberation Route Europe nie przyjmuje odpowiedzialności odszkodowawczej, moralnej, ani prawnej za żadne straty, szkody, czy też niedogodności, jakie by wynikły wskutek wadliwych lub niepełnych informacji zawartych na stronie.

Ponadto, dokładamy wszelkich starań, by nawiązać kontakt i uzyskać pozwolenia od osób będących właścicielami praw majątkowych do wszelkich wykorzystanych przez nas materiałów, szczególnie zdjęć. Jeżeli okaże się jednak, że coś umknęło naszej uwadze, prosimy o zgłoszenie. Jesteśmy zawsze gotowi wprowadzać korekty.

Fundacja Liberation Route Europe ma prawo w każdym momencie i bez uprzedzenia wprowadzać uzupełnienia, korekty i/lub zmiany zarówno do strony internetowej, jak i niniejszego zastrzeżenia.

Prawa autorskie do informacji zawartych na stronie należą do Fundacji Liberation Route Europe i/lub jej partnerów. Prawa te obejmują znak graficzny i inne materiały zdjęciowe, toteż publikacja tych materiałów, ich powielanie i/lub wykorzystanie na potrzeby publiczne czy handlowe jest możliwe wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Fundacji. Korzystanie z informacji na użytek osobisty jest w pełni dozwolone.