New Forest National Park - SPOT206

Park narodowy New Forest

Lepe Country Park, Exbury, Wielka Brytania
Słowa kluczowe dla tego miejsca
Wyzwolenie
Liberation Route Europe

Park narodowy New Forest

Park narodowy New Forest na południowym wybrzeżu Anglii był ważną bazą dla operacji przygotowawczych do D-Day. Dzięki lasowi stanowiącemu naturalny kamuflaż i położeniu parku nad Kanałem La Manche miejsce to idealnie nadawało się do budowy sztucznych por-tów pływających Mulberry i ukrywania oddziałów przygotowujących się do inwazji.

Park New Forest w Hampshire w Anglii był miejscem kluczowym w przygotowaniach do D-Day. Położony w pobliżu Kanału La Manche na naturalnie zalesionym terenie, obszar ten odegrał kluczową rolę dla zapewnienia sukcesu inwazji w Normandii. Mieściło się tu kilka tajnych baz, w tym ośrodki Obserwacji Hydrograficznych i bazy Ko-mandosów, odbyło się tu też kilka spotkań Gabinetu Wojennego. Ho-tel Balmer Lawn w Brockenhurst służył za siedzibę sztabu, następnie za kwaterę dywizji i wreszcie za miejsce spotkań dla głównych dowódców alianckich podczas przygotowań do D-Day.

Park New Forest był również głównym miejscem fizycznych przygo-towań do inwazji w Normandii. Wykorzystano naturalny kamuflaż, by ukryć intensywne działania organizacyjne prowadzone na lądzie. Stac-jonowały i przygotowywały się tu oddziały, które miały wziąć udział w operacji. Pod drzewami ukryto również sprzęt, pojazdy i zapasy. Każdego dnia do przewiezienia przyjmowano tu 12.000 ton zapasów i 2.500 pojazdów.

Poza tym, park New Forest, szczególnie okolice Lepe, był bardzo is-totny przy budowie i wodowania sztucznych portów pływających, które miały podstawowe znaczenie dla zapewnienia lądowania og-romnej liczby oddziałów, sprzętu i zapasów koniecznych dla zab-ezpieczenia sukcesu Aliantów. Teren ten był również istotny z uwagi na to, że stanowił bazę Operacji Pluto, dzięki której Alianci mieli wystarczającą ilość paliwa, by prowadzić operacje we Francji.

W czasie inwazji w New Forest opiekowano się rannymi, którzy powrócili z Normandii. Wzniesione tu obiekty szpitalne dzieliła od plaż Normandii jedynie krótka podróż przez kanał.

Godziny otwarcia Aby dowiedzieć się więcej, a także uzyskać informację dotyczącą godzin otwarcia, proszę odwiedzić stronę: http://www.newforestnpa.gov.uk/

Galeria multimedialna

Powiązane miejsca warte uwagi, miejsca wydarzeń i biografie