Mulberry Harbour construction site - POI227

Miejsce budowy sztucznych portów Mulberry

15-12-1943 - 06-06-1944

Ferry Road, Hayling Island, Wielka Brytania
Słowa kluczowe dla tego miejsca historycznego
Wyzwolenie Zwycięzcy i pokonani
Liberation Route Europe

Miejsce budowy sztucznych portów Mulberry

Planując Operację Overlord stwierdzono konieczność budowy sztucznych portów do wyładunku ciężkich i dużych obiektów, niezbędnych dla przeprowadzenia skutecznej inwazji w Normandii. Porty zbudowano w Wielkiej Brytanii, po czym przeholowano przez Kanał, gdzie na wodach francuskiego wybrzeża zmontowało je wojsko.

Sztuczne porty zbudowano na wyspie Hayling i w zatoce Langstone. Następnie, jednocześnie z alianckimi siłami zostały przeholowane przez Kanał w dniu D-Day. Dzięki sztucznym portom, znanym pod kryptonimem Mulberry, Alianci mogli wyładowywać sprzęt o istotnym znaczeniu dla prowadzenia inwazji. Konieczność budowy sztucznych portów była podyktowana brakiem dużych obiektów portowych w Normandii.

Na skutek uszkodzeń spowodowanych sztormem, jaki miał miejsce niecały miesiąc po D-Day, z portu na plaży Omaha trzeba było zrezygnować. Sztuczny port na plaży Gold, nazwany Portem Winston, pozostał w użyciu. Przez sześć miesięcy poprzedzających zdobycie przez Aliantów portu w Antwerpii, Port Winston przyjął 4 miliony ton zaopatrzenia, 2,5 miliona żołnierzy i pół miliona pojazdów. Zmontowany przez Królewskich Inżynierów, kompletny port składał się z 33 pirsów i 16 km pływających dróg, co umożliwiło łatwe lądowanie oddziałów, dostaw i pojazdów na plażach Normandii.

Konstrukcja sztucznych portów była oparta na pięciu elementach składowych, które po zmontowaniu tworzyły regularny port o wielkości zbliżonej do portu w Dover. Kluczowe znaczenie dla stworzenia spokojnego akwenu niezbędnego dla pracy portu miały falochrony. Zastosowano falochrony według dwóch różnych projektów: pływające falochrony zewnętrzne tzw. „Bombardons” oraz falochrony statyczne. Na te ostatnie składały się: “Corncobs”, czyli statki zatopione i osiadłe na dnie, oraz betonowe kesony o nazwie “Phoenix”, dzięki którym statki się nie przemieszczały. Po umieszczeniu tych wszystkich elementów na miejscu powstawał “Gooseberry”, czyli obszar spokojnych wód, konieczny dla zbudowania pozostałej części portu. Ostatnimi elementami były pływające drogi lub pirsy (“Beetles” i “Whales”) oraz czoła pirsów (“Spuds”), czyli nabrzeża, przy których rozładowywano statki.

Informacje turystyczne

Miejsce budowy komponentów portu Mulberry na wybrzeżu zatoki Langstone jest dostępne publicznie. Znajduje się tam jeden z wadliwych kesonów.

Galeria multimedialna

Ferry Road, Hayling Island, Wielka Brytania

Powiązane miejsca warte uwagi, miejsca wydarzeń i biografie