FrancjaAlzacja

W listopadzie 1944 r. północna część Alzacji została wyzwolona przez 7 Armię Stanów Zjednoczonych, południe natomiast zostało zajęte przez 1 Armię Francuską. Pomiędzy nimi, w okolicach Colmar, uformował się wielki przyczółek. Oczyszczenie go z wojsk...

Liberation Route Europe

Liberation Route:FrancjaAlzacja

31 grudnia 1944 r. Niemcy rozpoczęli operację „Północny wiatr”, mając nadzieję wykorzystać osłabienie amerykańskiego frontu spowodowane bitwą o Ardeny. Atak na północną Alzację został zatrzymany przez aliantów po zaciekłych i wyczerpujących walkach w warunkach zimowych. 20 stycznia 1945 r. siły francuskie rozpoczęły atak na przyczółek Colmar. Po pokonaniu zaciętego oporu niemieckiego 3 lutego francuskie wojska wyzwoliły Colmar, a do 9 lutego wszystkie oddziały armii niemieckiej na zachód od Renu zostały albo wyeliminowane, albo wyparte na teren Niemiec. Alzacja została wyzwolona.

Doświadcz historii

Wybrana historia: Liberation of Alsace

The liberation of the Alsace happened in stages. Logistical difficulties, broken terrain, stubborn German resistance, and differences among Allied commanders meant that fighting to liberate the region took many weeks.

Last French province to be free
Na tym obrazie:

Allied victory in Normandy and the success of Operation Dragoon sent German armies in headlong retreat. The rapid pursuit, however, consumed inordinate amount of petrol and other supplies, which all had to be transported from the beaches of Normandy or from ports in Provence. In early September logistical difficulties forced general Eisenhower to prioritize, and he chose to target the Ruhr industrial area.

Meanwhile, American and French forces met determined German resistance around Metz and in the Belfort Gap; the Allies were stopped short of their objectives in the Alsace. Only in mid-November 1944 did the Allies manage to break through the enemy lines. In the South the French liberated Belfort and reached the Rhine; in the North, the 7th U.S. Army penetrated German defences in the Vosges; the 2nd French Armoured Division exploited this success, liberating Strasbourg on 23rd November.

Despite this success, general Eisenhower forbade general Patch’s 7th Army to cross the Rhine and attempt to outflank German West Wall defences. To the south of Strasbourg, around Colmar, the Germans managed to hold on to a large pocket on the western bank of the Rhine. Again, a stalemate ensued.

On New Year’s Eve, 1944, German units began Operation Nordwind, the final German attempt to turn the tide in the West. After three weeks of bloody fighting, the German forces were stopped. From 20th January to 9th February the French 1st Army, reinforced by U.S. troops, cleared the Colmar Pocket, thus liberating the last large section of French land still under German occupation.

Przeczytaj całą historię