Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Liberation Route Europe

Wsparcie finansowe

Unia Europejska
"Liberation Route Europe to znakomity przykład przywrócenia do życia wspólnej historii Europy w przeżyciach wyniesionych z podróży tysięcy zwiedzających: to sposób na ponowne pojednanie mieszkańców kontynentu 70 lat po Dniu D. Współpraca ponadnarodowa, zjednoczone wspólnym celem partnerstwo publiczno-prywatne, przejmujące opowieści, to główne składniki pan-europejskiego produktu turystycznego, który, jak się spodziewamy, okaże się sukcesem." Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

Urząd Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec – Ambasada Holandii
Urząd Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz ich Ambasada w Holandii wspiera projekt Liberation Route Europe od 2020, zwłaszcza koncept szlaków turystycznych.

vfonds (Holenderska Fundacja na rzecz Pokoju, Wolności i Pomocy dla Weteranów)
vfonds (Holenderska Fundacja na rzecz Pokoju, Wolności i Pomocy dla Weteranów) stawia sobie za cel kształtowanie świadomości, a także szacunku dla służb mundurowych i weteranów, ofiar wojny z czasów służby w Holandii i innych częściach świata. Ponadto, vfonds chce zachować żywą pamięć o wojnie poprzez czczenie pamięci ofiar, a nade wszystko świętowanie wyzwolenia, wolności i pokoju. W imię pokoju vfonds wspiera szereg projektów inspirujących i pobudzających działania na rzecz demokracji, praw człowieka i sprawiedliwości międzynarodowej, w tym rozwój „Liberation Route Europe”.