Prawa autorskie

Prawa autorskie

Liberation Route Europe

Prawa autorskie

Prawa autorskie do informacji zawartych na stronie należą do Fundacji Liberation Route Europe i/lub jej partnerów i obejmują logo. Zezwolenie na wykorzystanie objętych prawami autorskimi materiałów zdjęciowych zamieszczonych na stronie zostało udzielone przez posiadaczy odnośnych praw własności intelektualnej. Prawa autorskie do wszelkich innych materiałów wizualnych są własnością Fundacji Liberation Route Europe lub jej organizacji partnerskich. Publikacja tych materiałów, ich powielanie i/lub wykorzystanie na potrzeby publiczne czy handlowe jest możliwe wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Fundacji.

Fundacja Liberation Route Europe dołożyła najwyższych starań, by zlokalizować pierwotne źródła i właścicieli wszystkich materiałów wizualnych, wykorzystanych na stronie. Niemniej, może się zdarzyć, że źródeł pochodzenia lub właściciela niektórych obrazów nie udało nam się ustalić. Jeśli tak właśnie jest, a ty jesteś właścicielem praw do obrazu/ nie zostałeś wymieniony jako jego źródło/ nie wyraziłeś wprost zgody na wykorzystanie obrazów na stronie, prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami.