Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dear sir/madam,

We are urgently asking your attention for the following:

Recently, the Polish Minister of Culture and National Heritage has announced a plan to close the Museum of the Second World War in Gdańsk, Poland. An enormous disappointment for the staff of the Museum, who had to hear this news from the website of the minister. The museum is nearly finished. Its focus is on the history of the Second World War in Poland, told in an international context: www.muzeum1939.pl

As Liberation Route Europe Foundation, we want to support our members in Gdańsk. We have sent a letter to Minister Gliński. However, one letter is not enough! Therefore, we hereby ask everyone to send a letter to the minister, supporting the museum. To make this easier for you, we have prepared a template for a letter. You can add information as you wish. The yellow marked fields are to be completed by you. Subsequently, please send this letter to the minister by post. If you are willing to do this, please send us a digital copy. You can send this to v.vankrieken@liberationroute.com

We thank you in advance for your support!

Kind regards,

Also on behalf of the director of the Museum of the Second World War, Prof. Paweł Machcewicz,

Victoria van Krieken, 
director of the Liberation Route Europe Foundation

----------

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane w listopadzie 2008 r. , a na jego siedzibę wybrano Gdańsk.  Muzeum będzie znajdować się 200 metrów od historycznego budynku Poczty Polskiej oraz trzy kilometry drogą wodną od półwyspu Westerplatte, które zostały zaatakowane przez Niemców we wrześniu 1939 r. Atak ten stał się początkiem II wojny światowej.

Na siedzibę Muzeum II Wojny Światowej wybrano Gdańsk - miasto, w którym wybuchła wojna. Muzeum powstaje przy ulicy Wałowej, blisko historycznego centrum miasta. Będzie się znajdować w symbolicznej przestrzeni architektonicznej stanowiącej również przestrzeń pamięci — 200 metrów od historycznego budynku Poczty Polskiej oraz trzy kilometry drogą wodną od półwyspu Westerplatte, zaatakowanych we wrześniu 1939 r.

Misją Muzeum jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia II wojny światowej jako największego kataklizmu XX wieku. Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich.

Na wystawę główną przeznaczono obszar 5 tys. m², co uczyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Wystawę będą tworzyć trzy bloki narracyjne. Pierwszy z nich, zatytułowany Droga do wojny, poświęcony będzie genezie konfliktu. Drugi blok, Groza wojny, pokaże doświadczenia zwykłych ludzi, losy żołnierzy, jeńców, więźniów obozów. Trzecia część ekspozycji, zatytułowana Długi cień wojny, będzie łączyła opowieść o zakończeniu wojny z narracją o jej konsekwencjach: upadku III Rzeszy, wyzwoleniu Europy, zmianie granic i powojennym podziale kontynentu. Muzeum będzie również pełnić rolę ośrodka edukacji, kultury i nauki.

Słowa kluczowe


Mapa

Pokaż na mapie

Historie (14)

Więcej