Kontakt

Kontakt

Fundacja Liberation Route Europe jest twórcą Liberation Route [Drogi Wyzwolenia]. Szukając dodatkowych informacji, chcąc zadać pytanie czy podnieść jakąkolwiek kwestię dotyczącą strony, prosimy o kontakt.

Adres pocztowy
P.O. Box 156
6660 AD ELST
The Netherlands

Informacja dla zwiedzających
Dorpsstraat 14
6661 EK ELST
The Netherlands

E-mail i telefon
Tel.: +31 (0)481 - 366 266
Email: info@liberationroute.com

Prasa i PR
Jeroen van Wieringen
+31 (0)6 – 46 71 00 33
j.vanwieringen@liberationroute.com